Van Rooys - Boerbokke - Savanna Bokke - Kalahari Red Van Rooys - Boerbokke - Savanna Bokke - Kalahari Red
Van Rooys - Boerbokke - Savanna Bokke - Kalahari Red

Savanna:

Prestasies:

Beoordeel al die Savanna Kampioenskappe vanaf die eerste Savanna skou in Suid-Afrika tot en met 2007.
Elke jaar wat diere van hierdie stoet deelgeneem het aan die skou is een van die stoet se ramme of aanteel van stoet se ramme die Wêreldkampioen ram gewees.
 
1993 - Koop eerste ooie by DSU Cilliers en Seuns (Douglas)
2003 - Wêreld Reserwe Senior Kampioen Ram - Reserve
2003 - Behaal meeste punte op Wêreld Skoue tot 2010
2004 - (Bloemfontein)
2004 - Wêreld Junior en Reserwe Groot Kampioen Ram
2004 - Wêreld Kampioen groep van 3 ooie
2004 - Wêreld Kampioen groep: Ram, ooi en 2 lammers (ram en ooilam)
2005 - Wêreld Kampioen Ram - Reserve
2006 - (Worcester)
2006 - Senior en Groot Kampioen ooi
2006 - Senior en Groot Kampioen ram
2006 - Junior en Reserwe Groot Kampioen Ram
2006 - (Upington)
2006 - Wêreld Senior en Groot Kampioen Ram
2006 - Wêreld Junior en Reserwe Groot Kampioen Ram
2008 -  Wêreld Senior en Groot Kampioen - Samoosa (Tena se ma se tweelingboetie sien 2009 Kampioene)
2008 -  Wêreld 8 Tand Kampioen Ram - Samoosa (Tena  se ma se tweelingboetie sien 2009 Kampioene)
2008 - Wêreld Junior en Reserwe Groot Kampioen - OB
2009 -  Noord Kaap Senior en Groot Kampioen Ooi - Tena  se ma (Samoosa  se tweelingsussie)
2009 - Wêreld Senior en Groot Kampioen Ooi - Tena se ma (Samoosa  se tweelingsussie)
2009 -  Noord Kaap en Groot Kampioen Ram - Tena
2009 -  Wêreld Junior en Groot Kampioen Ram - Tena
2009 (1ste Keer in geskiedenis dat ooi en haar ramlam die Noord Kaap en Wêreldkampioene raak)
2009 - Meeste punte en teler van kampioene
2010 - Al twaalf Wêreldkampioene vertoon
2010 - Meeste punte en teler van kampioene
2010 - Laaste Wêreldskou deelgeneem
2011 - Savanna Klub Kampioenskappe (Griekwastad)
2011 - Meeste vertoners en bokke ooit geskou
2011 - 10 van die 12 Klubkampioene is geteel en vertoon
2011 - Groot Kampioen ram en ooi is vertoon
2011 - Reserwe Groot Kampioen ram en ooi is vertoon
   
   
2004 - Wêreld
kampioen Groep van
3 ooie
  2004 - Wêreld Junior
en Reserwe Groot
Kampioen ram
  2004 - Wêreld
Kampioen Groep: Ram,
Ooi en 2 lammers (ram
en ooi lam)
         
   
2006 - Wêreld
Senior en Groot
Kampioen ram
  2006 - Senior en
Groot Kampioen ram.
Junior en Reserwe
Groot Kampioen ram
  2006 - Wêreld Junior
en Reserwe Groot
Kampioen Ram.
         
     
Savanna Klubkampioenskappe 2011 - Senior en Grootkampioen Ooi (Ma van Reserwe Senior en Res Grootkampioen)   Savanna Klubkampioenskappe 2011 - Reserwe Senior en Reserwe Grootkampioen Ooi (Dogter van Senior en Grootkampioen Ooi)   Savanna Klubkampioenskappe 2011 - Junior en Grootkampioen Ram Kena   Savanna Klubkampioenskappe 2011 - Senior en Reserwe Grootkampioen Ram
             
   
  Teelram Reserve  
     
 

2008 -
Wêreldkampioen ram
(Tena  se Ma se
tweeling broer).
Samoosa

  2008 - Wκreld Junior
en Reserwe Groot
Kampioen OB
     
Skou ooi   Skou ooie
 
 
Lam   Tweeling lammers